สื่อเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา EF เพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อม

วิทยากร: ดร.พีร วงศ์อุปราช

Category: Video

Date: พฤศจิกายน 2564

สื่อเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา EF เพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อม