สื่อเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา EF เพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อม

คลิปวิดีโอสั้นๆ ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักการพัฒนา EF เพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อม โดยผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

View Details